Me

EnviroCase on mikroyritys, jonka asiantuntevalla henkilöstöllä on laaja-alaisesti kokemusta ympäristötieteistä, ympäristöriskinarvioinnista ja turvallisuusperusteluista. Tunnemme hyvin myös tehokkaat työkalut, joiden avulla voidaan tehdä hyvin perusteltuja päätöksiä silloinkin kun asiaan liittyy epävarmuuksia. Yhteistyöverkostomme avulla voimme laajentaa henkilöstöä ja osaamispohjaa joustavasti tarpeen mukaan suuriakin hankkeita varten.

Palvelumme

Tarjoamme tieteellisesti uskottavia ympäristötutkimus- ja ympäristöriskinarviointialan tutkimus- ja kehityspalveluja yksittäisistä tehtävistä laaja-alaisten hankkeiden osa- tai kokonaistoteutukseen. Palveluihimme kuuluvat ympäristönäytteenotto, data-analyysi, tutkimustoiminta, mallinnus, ihmisten ja muiden eliöiden altistusarviointi ja hyvin perusteltujen ympäristöturvallisuusarvioiden kokoaminen ja esittäminen sekä näiden aihealueiden vertaisarviointeihin osallistuminen. Voimme tarjota myös säteilylaissa tarkoitettuja säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) palveluja ydinenergian käytön alalla.

Erityisesti

Yhdistämme innokkuuden kokemukseen — selvitämme ja sovellamme nopeasti, korkeatasoisesti ja luotettavasti uusiakin aihealueita. Tietämyspohjan riittävyyden ja jäljelle jäävien epävarmuuksien merkityksen arviointi on olennainen osa työskentelyämme. Tarjoamme asiakkaalle selkeän, suoran ja vastuullisen yhteyden laajempaakin verkostoon; hoidamme tarvittaessa puolestanne päivittäisen projektinhallinnan, jotta voitte entistä paremmin keskittyä ydintoimintaanne.

Tiesitkö?

Toimimme tehokkaasti ja luotettavasti, ihmisten ja ympäristön hyväksi

Avullamme huolehditte entistä paremmin vastuullisesta toiminnastanne. Etsimme kanssanne tehokkaat menetelmät sekä ympäristöriskien luotettavaan arviointiin ja tunnistamiseen että toiminnan kehittämiseen. Selvitämme luotettavasti ja selkeästi tehokkaimmat jatkotoimenpiteet ja niiden tarpeen järjestelmällisen tietämyksen tason arvioinnin avulla. Pystymme myös esittämään asiat uskottavasti, edustamaan luotettavasti asiakkaitamme maailmalla ja vertaisarvioimaan reilusti muiden työn laatua.

Lisää tietoa meistä ja osaamisestamme sekä kumppaneistamme ja työvälineistämme löydät yrityksemme englanninkielisiltä sivuilta. Helpoiten olet meihin yhteydessä yhteydenottolomakkeen avulla milloin vain.

Avainhenkilöt

Ari Ikonen

Ari Ikonen

Vanhempi asiantuntija, toimitusjohtaja

”Monen mutkan kautta päädyin säteilysuojeluhommiin ydinvoimalaitoksille ja edelleen työskentelemään ydinjätteen loppusijoituksen turvallisuuskysymysten parissa. Siitä on ollut hyvä koulutuspohjankin avulla laajentaa muihinkin ympäristöriskinarviointeihin ja turvallisuusperusteluihin.” Arilla on myös virallinen säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) pätevyys ydinenergian käytön osaamisalueella.

Twitter